Werkwijze

Samen sta je sterk

Een goed product maak je samen. Dat is de basis van de filosofie achter onze werkwijze.

Een belangrijke voorwaarde voor een goed product is dan ook dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer 100% achter het product staan.

Van idee tot product

Analyse van uw wensen

Samen met u spreken wij de potentiële opdracht door. Nadat uw wensen duidelijk zijn, zetten wij deze om in een functionele omschrijving. Daarin staat kernachtig omschreven wat het eindproduct is.

Ontwerpen van een prototype

Voorbeeld: Wireframe Youtube
Voorbeeld: Wireframe Youtube

Hierna start de bouw van een mockup. Dit is een model van uw product, waarmee voor u direct inzichtelijk is of de opzet van de applicatie voldoet aan uw wensen. Dit kunt u het best vergelijken met een maquette van een gebouw. Daarin kunt u zien hoe alles er uit komt te zien zonder dat er daadwerkelijk iets gebouwd is.

Tijdens deze fase is bijsturing mogelijk en onderlinge communicatie essentieel.

Ontwikkelen van uw product

De volgende fase is de daadwerkelijke technische ontwikkeling van uw product. Dagelijks hebben de technici een gezamenlijk overleg van 15 minuten, daardoor kan de voortgang intern worden bewaakt. Door u op essentiële momenten de voortgang te presenteren, is er nog de mogelijkheid tot bijsturen van uw product.

Accepteren van uw product

Tijdens deze fase wordt het product door uw organisatie uitvoerig getest. Hieruit komen zo nu en dan nog bevindingen naar voren. Met wat kleine wijzigingen zetten we samen de laatste puntjes op de i.

Opleveren en implementeren

Het product is eindelijk klaar om in productie te worden genomen. Wij zorgen ervoor dat uw product kant-en-klaar op de gewenste locatie neergezet wordt.Onderhoud en service

Samen met u hebben wij veel tijd geïnvesteerd om een prachtig product neer te zetten. Wij zien dan ook graag dat het product goed blijft functioneren.

Net zoals bij een auto, is af en toe onderhoud nodig. Wij bieden u diverse mogelijkheden om uw product goed laten blijven functioneren. Ook jaren na oplevering.


Nieuwe functionaliteit

Nadat een nieuw product in gebruik is genomen, komt het vaak voor dat u of de gebruikers van het product met nieuwe ideeën komen. Deze nieuwe toevoegingen verlopen via een 'Request for change'-process.
Hiervoor wordt over het algemeen dezelfde werkwijze als voor een nieuwe opdracht gehanteerd. Eerst er samen voor zorgen dat de wens duidelijk is. Vervolgens, na ontwikkelen van de nieuwe functionaliteit, wordt deze door uw getest zonder bestaande gebruikers in de weg te zitten.
Nadat u de ontwikkelde functionaliteit heeft geaccepteerd, wordt deze op een samen afgesproken moment in productie genomen.

OTAP principe

Training en documentatie

Vaak is het ook gewenst dat er een gebruikerstraining wordt gegeven, of documentatie wordt geschreven. Wij kunnen u helpen dat zelf in te richten of het voor u doen.

Heeft u vragen over inhoud besproken op deze pagina?

Neem dan gerust contact met ons op.