Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn ICT~Office voorwaarden van toepassing

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Door Everlink is gekozen om te werken met de ICT~Office voorwaarden omdat deze, door de modulaire opzet, zijn toe te passen op diverse vormen van dienstverlening.

Opzet van de voorwaarden

De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit losse modules en kunnen worden gebruikt voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie.

Tevens houden de ICT~Office voorwaarden rekeninge met recente ontwikkelingen op technologisch vlak en ze beantwoorden aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De module 'Algemeen' bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en de bescherming tegen aansprakelijkheid. De module 'Algemeen' wordt daarom bij elke transactie gebruikt.


In de specifieke modules zijn één of meer bijzondere producten of diensten uitgewerkt. Everlink maakt combinaties met de module 'Algemeen' en de specifieke modules die van belang zijn voor transacties.

Lees meer over deze voorwaarden op de website van Nederland ICT, branchevereniging van ICT-bedrijven in Nederland.

NederlandICT.nl

Modules

Verstrekking van de voorwaarden

Bij iedere aanbieding of overeenkomst door ons aan u aangeboden, sluiten wij de relevante voorwaarden bij.

Wilt u de voorwaarden graag nogmaals ontvangen?

Neem dan gerust contact met ons op.